บ้าน > สินค้า > การเขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา

  • FYLO EDU
    ประสิทธิภาพของการสร้างยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับของ FYLO ได้กลายเป็นที่รักของตลาดเนื่องจากความเป็นพลาสติกที่แข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นสูง ความรู้สึกของเทคโนโลยีและศิลปะที่หลากหลาย มันถูกนำเสนออย่างกว้างขวางใน...
  • พื้นบ้าน
    พัฒนาขึ้นเพื่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ผ่านการเรียนรู้โครงสร้างและทฤษฎีการประกอบรวมกับภาษาการเขียนโปรแกรม Scrath และ Python เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของซอฟต์แวร์โดรน...