ง่ายต่อการพกพาและบินได้ตามต้องการ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
 • ระยะฐานล้อ
  165มม
 • ขนาด
  208.67มม. x 208.67มม. x 111.5มม
 • น้ำหนัก
  <200ก
 • เวลาบิน
  13 นาที
 • ความจุของแบตเตอรี่
  1500mAh
 • ระยะทางบิน
  0.5 ม
 • ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
  5 นาที ~ 8 นาที
 • อุณหภูมิในการทำงาน
  5 ℃ ~ 40 ℃
 • ความต้านทานลม
  <5.4m/s
 • ไฟแอลอีดี
  2ว
*ค่าพารามิเตอร์ที่แสดงในหน้านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละระดับภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอก วิธีการใช้งาน และเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ขออ้างอิงจากประสบการณ์จริง